Komunikaty Operacyjne (KO)

Wyniki sesji

Informacje

13-04-17 Konferencja Naukowa pt. „20 lat ustawy – Prawo energetyczne"

12 kwietnia 2017 r. w Sali Pod Kopułą Ministerstwa Rozwoju w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „20 lat ustawy – Prawo energetyczne".
Towarowa Giełda Energii była Partnerem Konferencji. Spotkanie dało możliwość wymiany doświadczeń i poglądów związanych z energetyką i rolą, jaką ma do odegrania krajowy regulator w zrównoważonym rozwoju gospodarczym Polski.

więcej

04-04-17 Podsumowanie obrotów na rynkach TGE w marcu 2017 r.

•    Marcowe wolumeny obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym były na TGE niższe względem roku ubiegłego – o 27,8 proc. dla energii (przy wolumenie 7 738 675 MWh) oraz o 39,9 proc. dla gazu (7 347 094 MWh).
•    Miesięczny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej był w marcu najwyższy od dwóch lat i wyniósł 8 120 795 MWh (wzrost r/r o 21,2 proc.).

więcej

21-03-17 Zmiana czasu zimowego na czas letni

W związku ze zmianą czasu zimowego na czas letni Towarowa Giełda Energii SA informuje:

• na rynkach z dostawą energii elektrycznej zmiana czasu będzie w instrumentach z dostawą w dniu 26-03-2017 oraz w weekendzie 12-2017
• na rynkach z dostawą gazu zmiana czasu będzie w instrumentach z dostawą w dniu 25-03-2017 (tzn. z dostawą od 6:00 w dniu 25-03-2017 do 6:00 26-03-2017) oraz weekendzie 12-2017

więcej

20-03-17 Towarowa Giełda Energii ogłasza trzecią edycję Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”

•    20 marca br. startuje trzecia edycja Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”. Konkurs skierowany jest do dziennikarzy podejmujących tematykę konkurencji na rynkach energii elektrycznej, gazu ziemnego i praw majątkowych.
•    Honorowy Patronat nad konkursem objęli Minister Energii oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Partnerami konkursu zostały instytucje posiadające realny wpływ na kształt polskiego sektora energetycznego: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (Partner strategiczny), PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., GAZ-SYSTEM oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

więcej

17-03-17 Okres promocyjny w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. w dniu 14 marca 2017r. podjął decyzję o przedłużeniu obowiązywania obniżonych stawek opłat w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia do dnia 31.12.2017.

więcej

17-03-17 Okres promocyjny w Rejestrze Świadectw Pochodzenia

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. w dniu 14 marca 2017r. podjął decyzję o przedłużeniu zwolnienia z opłat za wpis do Rejestru Świadectw Pochodzenia oraz  zwolnienia z opłat za wystawienie praw majątkowych.

więcej

17-03-17 Informacje na temat nowych białych certyfikatów

Uprzejmie informujemy, że informacje na temat białych certyfikatów wynikających z nowej ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku można znaleźć w poniższym załączniku:

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies