Zmiana harmonogramu sesji na RPM - Komunikat w sprawie wyników ankiety Drukuj +

Informujemy, że w przeprowadzonej w dniach 4.09.2009-18.09.2009 ankiecie, dotyczącej zmiany harmonogramu notowań na Rynku Praw Majątkowych dla OZE i Kogeneracji, wzięli udział Członkowie Giełdy, których udział w obrotach na RPM stanowi 86,6% wolumenu całkowitego obrotu.

Pozostała część nie udzieliła odpowiedzi. Z pośród nadesłanych odpowiedzi, 96% było za przyjęciem nowego harmonogramu w formie proponowanej przez TGE, 4% tylko częściowo zaakceptowało zmianę. Wyniki ankiety wyraźnie wskazują, że nowy harmonogram zdecydowanie odpowiada Członkom Giełdy działającym na Rynku Praw Majątkowych.

Mając na uwadze wyniki ankiety i zdanie naszych Członków, TGE postanowiła wdrożyć zaproponowane zmiany. Data wprowadzenia jest  uzależniona od decyzji KNF odnośnie akceptacji nowego Regulaminu TGE, który umożliwi implementację harmonogramu przedstawionego w ankiecie. Planowany termin wdrożenia to druga połowa lutego 2010 r.

Dokładny termin wejścia w życie zmian zostanie Państwu podany z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Większość z Państwa uznała wprowadzenie ujednoliconych godzin notowań i ustalenia kursu dla wszystkich praw majątkowych za korzystne dla przejrzystości rynku. Zaletą nowego harmonogramu jest również wprowadzenie dodatkowego dnia w zakresie wprowadzania i akceptacji transakcji pozasesyjnych dla Kogeneracji.

W Państwa opinii nowy harmonogram i zaproponowane przez Giełdę zmiany zwiększą komfort handlu na RPM.

Poniżej można pobrać nowy harmonogram:

Nowy harmonogram na rynku RPM (plik PDF)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies