TGE, EXAA i PXE podpisały porozumienie w sprawie integracji rynków spot energii elektrycznej Drukuj +

TGE, EXAA i PXE podpisały porozumienie w sprawie integracji rynków spot energii elektrycznej


Warszawa/Wiedeń/Praga, 18 luty 2010 - TGE, EXAA i PXE podpisały dziś Memorandum o współpracy w zakresie stworzenia i rozwoju regionalnego rynku energii elektrycznej w Europie Środkowo-Wschodniej opartego o Market Coupling.

Powyższe porozumienie o współpracy pomiędzy Giełdami jest konsekwencją Memorandum ustanawiającego Forum Europy Środkowo-Wschodniej ds. rynku energii elektrycznej na rzecz integracji rynku energii elektrycznej podpisanego przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej w regionie w dniu 7 grudnia 2009 r. i regionalnej inicjatywy na rzecz energii elektrycznej - ERGEG Electricity Regional Initiative (ERI) i

Memorandum powołało do życia Komitet Sterujący i Grupę Roboczą, w skład których weszli przedstawiciele współpracujących Giełd, które zajmą się opracowaniem wszystkich aspektów dotyczących integracji rynków Spot energii elektrycznej.

Witamy z zadowoleniem tę inicjatywę, ponieważ doprowadzi ona do znacznego zwiększenia płynności i wspiera współpracę dla rozwoju wspólnego rynku energii w Europie Centralnej. Będzie to korzystne nie tylko dla samych traderów, ale również dla wszystkich zainteresowanych stron - mówi Jürgen Wahl, CEO EXAA.

Kiedy tworzyliśmy platformę PXE mieliśmy wizję połączonego rynku energii w Europie Środkowo Wschodniej - rynku, który byłby przejrzysty, łatwo dostępny dla wszystkich i zapewniał równe szanse wszystkim uczestnikom. Podpisanie Memorandum sprawia, że nasza wizja się urzeczywistnia - mówi David Kučera, Sekretarz Generalny PXE.

Tworzenie regionalnych rynków energii elektrycznej jest ważnym krokiem w kierunku jednego zintegrowanego rynku europejskiego. Polska powinna być bardzo zainteresowana tym procesem ponieważ daje on nam szanse na zwiększenie konkurencji na rynku rodzimym i niższe ceny dla wszystkich odbiorców energii - mówi Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarządu TGE.

Współpracujące Giełdy zadeklarowały chęć  zaproszenia do współpracy innych giełd energii operujących w Regionie i Operatorów Systemów Przesyłowych Państw Regionu.

Informacja na temat EXAA
EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG (EXAA) powstała w 2001 roku. EXAA jest operatorem rynku Spot energii elektrycznej w Austrii. Dodatkowo prowadzi rynek uprawnień do emisji CO2. Obecnie na EXAA handluje 80 członków. Akcjonariuszami EXAA są: APCS Power Clearing and Settlement AG (34,56%), Vienna Stock Exchange (25,12%), "Smart technologies" Management-Beratungs- u. Beteiligungsgesellschaft m.b.H (8,06%), Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (8,06%). Pozostałe 24,2% akcji jest w posiadaniu ośmiu austriackich firm energetycznych.

Więcej o EXAA: http://en.exaa.at/

Informacja na temat PXE
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE) jest platform obrotu energią elektryczną działającą w Czechach, na Słowacji i Węgrzech. PXE prowadzi obrót kontraktami terminowymi z fizyczną dostawą energii elektrycznej oraz kontraktami terminowymi rozliczanymi finansowo. PXE powstała w 2007 roku i obecnie handluje na niej 34 członków. Giełda jest w 100% kontrolowana przez Praską Giełdę Papierów Wartościowych (PSE), PSE jest w 93% własnością Wiedeńskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Więcej o PXE: http://www.pxe.cz/

Informacja na temat TGE
Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) powstała pod koniec 1999 roku z inicjatywy Ministra Skarbu Państwa w Polsce. Działalność operacyjną rozpoczęła w dniu 30 czerwca 2000 roku, kiedy zawarte zostały pierwsze kontrakty na dostawę energii elektrycznej na tzw. Rynku Dnia Następnego. Obecnie TGE prowadzi następujące rynki: Rynek Dnia Następnego, Rynek Terminowy Energii Elektrycznej z fizyczną dostawą, Rynek Terminowy Finansowy, Rynek Praw Majątkowych dla OZE i Kogeneracji. TGE prowadzi również Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE oraz w wysokosprawnych źródłach ko generacyjnych, a także Rynek Uprawnień do Emisji CO2.

Więcej o TGE: https://www.tge.pl

Kontakt dla Mediów:

EXAA Jürgen Wahl
CEO, tel: +43 1 2537272
juergen.wahl@exaa.at
PXE Jiří Kovařík
Director of External Communication Department
T +420 221 832 820, M +420 724 504 946
kovarik@pse.cz
TGE Grzegorz Onichimowski
Prezes Zarządu, tel: +4822 341 99 12,
grzegorz.onichimowski@tge.pl

Dokumenty do pobrania:

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies