Dwa nowe instrumenty kogeneracyjne PMEC-2010 i PMGM-2010 wprowadzone do systemu informatycznego Drukuj +

Szanowni Państwo!

W dniu 01.03.2010 wprowadziliśmy do systemu informatycznego Rejestru Świadectw Pochodzenia dwa nowe instrumenty kogeneracyjne, PMEC-2010 i PMGM-2010. W w/w instrumentach będą notowane prawa majątkowe  wynikające ze świadectw pochodzenia za energię elektryczną wyprodukowaną w kogeneracji, w 2010 roku. Wynika to z zapisów Ustawy PE mówiących o tym, że prawa majątkowe odpowiadające energii elektrycznej wyprodukowanej (w kogeneracji) w bieżącym roku nie mogą być wykorzystane do wykonania obowiązku umorzenia za lata ubiegłe.
Harmonogram wykonywania czynności w Rejestrze dla instrumentów PMEC-2010 i PMGM-2010 jest taki sam jak dla instrumentów PMEC i PMGM.
W dniu 01.04.2010 dokonamy asymilacji instrumentów, odpowiednio PMEC-2010 do PMEC i PMGM-2010 do PMGM. Oznacza to, że aktywne prawa majątkowe notowane w instrumencie PMEC-2010 i PMGM-2010 zostaną "przeniesione" , odpowiednio, do instrumentu PMEC i PMGM.


Rejestr Świadectw Pochodzenia

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies