Metro Group Energy Management Sp. z o.o. - debiut na TGE Drukuj +

Metro Group Energy Management Sp. z o.o.
- debiut na TGE


Od 9 marca 2010 roku Metro Group Energy Management Sp. z o.o. (MGEM) rozpocznie działalność na Towarowej Giełdzie Energii w zakresie RDN, RPM i RT.

MGEM jest kolejną spółką na TGE, po PKP Energetyka i Kopex, które zawierają transakcje na giełdzie głównie w celu pokrycia zapotrzebowania swoich spółek z grupy kapitałowej. W przypadku MGEM będą to spółki METRO Group.

Metro Group Energy Management posiada koncesję na obrót energią elektryczną. Jej przedmiotem działalności jest m.in. dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej oraz dystrybucja i sprzedaż paliw gazowych w systemie sieciowym. Spółka świadczy usługi kompleksowego zarządzania dostawą mediów energetycznych oraz optymalizacji użytkowania energii na rzecz spółek Metro Group oraz klientów spoza grupy kapitałowej.

METRO Group jest międzynarodowym koncernem handlowym, obecnym w 33 krajach świata. W Polsce METRO Group jest obecna poprzez swoje sieci dystrybucyjne od połowy lat 90-tych. W skład METRO Group w Polsce wchodzą Real, Media Markt, Saturn, Makro Cash & Carry. Ponadto METRO Group jest odpowiedzialne za zarządzanie 9 centrami handlowymi M1 ze sklepami detalicznymi, punktami usługowymi i gastronomicznymi. METRO Group jest w Polsce liderem w branży handlowej, prowadzącym łącznie 136 wielkopowierzchniowych placówek handlowych.

Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) powstała pod koniec 1999 roku z inicjatywy Ministra Skarbu Państwa w Polsce. Działalność operacyjną rozpoczęła w dniu 30 czerwca 2000 roku, kiedy zawarte zostały pierwsze kontrakty na dostawę energii elektrycznej na tzw. Rynku Dnia Następnego. Obecnie TGE prowadzi następujące rynki: Rynek Dnia Następnego, Rynek Terminowy Energii Elektrycznej z fizyczną dostawą, Rynek Terminowy Finansowy, Rynek Praw Majątkowych dla OZE i Kogeneracji. TGE prowadzi również Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE oraz w wysokosprawnych źródłach ko generacyjnych, a także Rynek Uprawnień do Emisji CO2.

Korzyści wynikające z członkowstwa na Towarowej Giełdzie Energii SA:

  • najbardziej konkurencyjne opłaty transakcyjne na polskim rynku energii,
  • bezpieczeństwo obrotu i gwarancja rozliczeń zawartych transakcji,
  • nowoczesny system transakcyjny oparty na licencji NASDAQ OMX,
  • szeroka gama dopasowanych do potrzeb uczestników instrumentów na rynku energii elektrycznej, praw majątkowych do świadectw pochodzenia i uprawnień do emisji CO2,
  • równe zasady uczestnictwa dla wszystkich członków niezależnie od ich wielkości.

Członkostwo w TGE: 
Sylwia Lasota - tel.: +48 22 341 99 72, e-mail: Sylwia.Lasota@tge.pl

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies