Towarowa Giełda Energii S.A. poszerza swoją ofertę na rynku SPOT dla energii elektrycznej o Rynek Dnia Bieżącego Drukuj +

Pragniemy poinformować, że Towarowa Giełda Energii S.A. poszerza swoją ofertę na rynku SPOT dla energii elektrycznej - obok prowadzonego już Rynku Dnia Następnego uruchamia Rynek Dnia Bieżącego (RDB).

Notowania na Rynku Dnia Bieżącego rozpoczną się wraz z wejściem w życie zmian w Regulaminie Giełdy, czyli od 6 kwietnia 2010 roku.


Uruchomienie notowań na RDB umożliwi korygowanie pozycji kontraktowych przez Członków Giełdy po zamknięciu notowań na RDN - dzień przed realizacją dostaw energii i w trakcie doby realizacji dostaw energii.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją nowego rynku, która znajduje się poniżej w dokumentach do pobrania.

Pragniemy dodać, że wszyscy Członkowie Giełdy działający na Rynku Dnia Następnego zostaną automatycznie dopuszczeni do działania na Rynku Dnia Bieżącego począwszy od dnia 6 kwietnia 2010 roku.

Informujemy również, że szczegółowe informacje na temat zasad obrotu i rozliczeń na RDB znajdują się w dokumencie Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego, który można pobrać wchodząc w zakładkę O Giełdzie > Regulacje.

Wraz z wprowadzeniem nowego rynku, od 6 kwietnia 2010 roku zmianie ulegną następujące dokumenty:

 • Regulamin Towarowej Giełdy Energii S.A.
 • Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego
 • Warunki obrotu dla praw majątkowych do świadectw pochodzenia dla energii wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii
 • Warunki obrotu dla praw majątkowych do świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wyprodukowania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji
 • Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Rynku Uprawnień do Emisji
 • Warunki obrotu dla programu tygodniowych kontraktów terminowych na energię elektryczną
 • Warunki obrotu dla programu miesięcznych kontraktów terminowych na energię elektryczną
 • Warunki obrotu dla programu kwartalnych kontraktów terminowych na energię elektryczną
 • Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną
 • Warunki obrotu dla programu kontraktów terminowych na energię elektryczną, tygodniowych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze.
 • Warunki obrotu dla programu kontraktów terminowych na energię elektryczną, miesięcznych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze.
 • Warunki obrotu dla programu kontraktów terminowych na energię elektryczną, kwartalnych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze.
 • Warunki obrotu dla programu kontraktów terminowych na energię elektryczną, rocznych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze.


Powyższe dokumenty znajdują się w zakładce O Giełdzie > Regulacje.

Więcej informacji na temat Rynku Dnia Bieżącego na TGE można uzyskać dzwoniąc na poniższy numer telefonu:
Departament Notowań, tel.: 022 341 99 71

Dokumenty do pobrania:

Opis Rynku Dnia Bieżącego >>pobierz

Uchwała Zarządu TGE S.A. w sprawie zatwierdzenia Szczegółowych zasad obrotu rozliczen dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego >>pobierz

Szczegółowych zasad obrotu rozliczen dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego, które wejdą w życie w dniu 6 kwietnia 2010  >>pobierz

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies