Wycofanie z obrotu giełdowego kontraktów terminowych na indeks IRDN24 Drukuj +

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. wycofuje z obrotu giełdowego kontrakty terminowe na indeks IRDN24, zgodne ze standardem określonym w uchwale Rady Nadzorczej Nr 69/15/IV/09 w sprawie dopuszczenia do obrotu kontraktów terminowych na indeks IRDN24 oraz zatwierdzenia "Warunków Obrotu dla programu kontraktów terminowych na indeks IRDN24" wraz ze standardem tego kontraktu.

1. Ostatnim dniem notowania kontraktów terminowych na indeks IRDN24 będzie dzień 20 kwietnia 2010 r.

2. Zlecenia na kontrakty terminowe na indeks IRDN24 nie zrealizowane do dnia 20 kwietnia 2010 r. tracą ważność.

Uchwała Nr 43/12/10 Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wycofania z obrotu giełdowego kontraktów terminowych na indeks IRDN24

>>pobierz

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies