Współpraca Towarowej Giełdy Energii i Nord Pool Spot w ramach połączenia systemów przesyłowych Polski i Szwecji Drukuj +


Polski i szwedzki operator systemu przesyłowego - PSE Operator i Svenska Kraftnät (SvK), podpisali wspólną deklarację o prowadzeniu prac nad wdrożeniem rynkowych mechanizmów udostępniania zdolności przesyłowych, które połączą systemy przesyłowe Polski i Szwecji.


Deklaracja operatorów została pozytywnie przyjęta przez Regulatorów obu krajów, a podjęte prace będą przez nich nadzorowane.

Ważnym krokiem w osiągnięciu celu zakładanego w deklaracji będzie opracowanie modelu współdziałania giełd energii w obu krajach, czyli Nord Pool Spot i Towarowej Giełdy Energii. "O stworzeniu wspólnego systemu rozmawiamy już od dłuższego czasu. Podpisana deklaracja obu operatorów jest dobrą informacją dla polskich odbiorców energii. Przed nami jeszcze dopracowanie szczegółów modelu transakcyjnego, którego uruchomienie planujemy w czwartym kwartale tego roku" - powiedział Grzegorz Onichimowski, prezes Zarządu TGE.

Wprowadzenie rynkowych mechanizmów udostępniania zdolności przesyłowych połączenia SwePol Link będzie wymagać współpracy kilku interesariuszy. Połączenie SwePol Link jest własnością firmy SwePol Link AB, której udziałowcami są Svenska Kraftnät oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE). Połączenie jest operacyjnie zarządzane przez SwePol Link AB oraz jej spółkę córkę SwePol Link Poland Sp. z o.o., a zdolności przesyłowe połączenia są aktualnie wykorzystywane przez Vattenfall AB (VAB) i PGE.

Aby zapewnić możliwie harmonijny i szybki przebieg prac została powołana grupa interesariuszy, której pierwsze spotkanie odbyło się 13 kwietnia tego roku w Sztokholmie.

informacja prasowa (pdf) >>pobierz

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies