Electrabel S.A. z siedzibą w Brukseli nowym członkiem TGE w zakresie Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Drukuj +

Electrabel S.A. - jedna z największych firm handlujących energią w Europie, od 6 maja 2010 roku rozpocznie handel na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) Towarowej Giełdy Energii S.A.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu TGE S.A. Electrabel S.A. został dopuszczony do obrotu na RDNiB z dniem 6 maja 2010 roku, rozumianym jako pierwszy dzień obrotu. Po uzyskaniu członkostwa w Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych, Electrabel S.A. zostanie również członkiem Rynku Terminowego Energii Elektrycznej.

Electrabel S.A. z siedzibą w Brukseli jest częścią grupy GDF SUEZ, jednej z największych dostawców energii na świecie. Firma jest pionierem w dziedzinie obrotu energią w Europie. Roczne obroty samą energią elektryczną wynoszą ponad 600 TWh, co sprawia, że Electrabel jest jednym z najważniejszych graczy na europejskim rynku energii. Od dłuższego czasu firma aktywnie uczestniczy w szeregu projektów budujących płynność rynków Europy Środkowo – Wschodniej.

Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) powstała pod koniec 1999 roku. Działalność operacyjną rozpoczęła w dniu 30 czerwca 2000 roku, kiedy zawarte zostały pierwsze kontrakty na dostawę energii elektrycznej na tzw. Rynku Dnia Następnego. Obecnie TGE prowadzi następujące rynki: Rynek Dnia Następnego, Rynek Terminowy Energii Elektrycznej z fizyczną dostawą, Rynek Praw Majątkowych dla OZE i Kogeneracji. TGE prowadzi również Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE oraz w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych, a także Rynek Uprawnień do Emisji CO2.

Korzyści wynikające z członkowstwa na Towarowej Giełdzie Energii SA:

  • najbardziej konkurencyjne opłaty transakcyjne na polskim rynku energii,
  • bezpieczeństwo obrotu i gwarancja rozliczeń zawartych transakcji,
  • nowoczesny system transakcyjny oparty na licencji NASDAQ OMX,
  • szeroka gama dopasowanych do potrzeb uczestników instrumentów na rynku energii elektrycznej, praw majątkowych do świadectw pochodzenia i uprawnień do emisji CO2,
  • równe zasady uczestnictwa dla wszystkich członków niezależnie od ich wielkości

Pliki do pobrania:

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies