TGE przekaże rozliczenia transakcji zawieranych na jej rynkach Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych Drukuj +

W dniu 29 kwietnia 2010 roku TGE podpisała z IRGiT umowę o powierzenie obsługi finansowej transakcji giełdowych.

Docelowym rozwiązaniem jest aby wszystkie transakcje zawierane na Towarowej Giełdzie Energii S.A. (TGE) były rozliczane przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. (IRGiT).

Przejęcie rozliczeń przez IRGIT przyniesie wymierne korzyści firmom handlującym na TGE. IRGiT jest pierwszą w Europie Środkowo - Wschodniej izbą rozliczeniową typu Central Counterparty, która przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie transakcji. Dzięki innowacyjnemu podejściu IRGiT do rozliczania transakcji jej Członkowie będą mieli dostęp do większego rodzaju tańszych zabezpieczeń.

O IRGiT

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.  została powołana przez TGE i KDPW (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) jako podmiot realizujący rozliczenia i rozrachunek transakcji dokonywanych na giełdach.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies