Przekazanie rozliczeń do IRGIT nastąpi od dnia 7.06.2010 Drukuj +

Zarząd Towarowej Giełdy Energii (TGE) podjął decyzję o przekazaniu rozliczeń transakcji zawartych na TGE do Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych ("IRGiT") z  dniem 7 czerwca 2010 r.

Wszystkie transakcje, które zostaną zawarte od dnia 7 czerwca 2010 r. będą rozliczone i zafakturowane przez IRGiT. Szczegóły dotyczące rozliczeń, a w szczególności daty wystawienia faktur oraz terminy przepływów finansowych zostały przekazane Członkom TGE w piśmie z dnia 25 maja 2010 r. Od dnia przekazania rozliczeń TGE będzie wystawiała jedynie faktury za usługę giełdową.

Jesteśmy przekonani, że dokonywanie tych rozliczeń przez IRGiT zwiększy efektywność wykorzystania depozytów zabezpieczających przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zabezpieczeń.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies