Towarowa Giełda Energii S.A. wprowadza do obrotu nowy instrument PMMET Drukuj +

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 21 czerwca 2010 roku Towarowa Giełda Energii S.A. wprowadza do obrotu nowy instrument PMMET dla Praw majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia z Kogeneracji dla energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Z dniem 21 czerwca 2010 roku wchodzą również w życie Szczegółowe zasad obrotu i rozliczeń dla praw majątkowych do Świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wyprodukowania energii elektrycznej w wysokosprawnej Kogeneracji. Dotychczasowe Warunki obrotu dla praw majątkowych do Świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wyprodukowania energii elektrycznej w wysokosprawnej Kogeneracji przestają obowiązywać:

  • W Rejestrze Świadectw Pochodzenia oraz w systemie notującym Giełdy zostanie uruchomiony nowy  instrument - PMMET.
  • Nowy instrument PMMET będzie dostępny w systemie informatycznym Rejestru oraz systemie informatycznym giełdy od 21 czerwca 2010 roku.
  • Harmonogram notowań dla nowego instrumentu  będzie taki sam jak dla pozostałych instrumentów na Rynku Praw Majątkowych.
  • Regulamin Rejestru Świadectw Pochodzenia - aktualna wersja zamieszczona na stronie TGE w zakładce Rejestr Świadectw Pochodzenia,
  • Szczegółowe zasad obrotu i rozliczeń dla praw majątkowych do Świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wyprodukowania energii elektrycznej w wysokosprawnej Kogeneracji  wchodzą w życie z dniem 21 czerwca 2010 roku - aktualna wersja oraz specyfikacja nowego instrumentu zamieszczona na stronie TGE w zakładce Regulacje.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies