Zmiana Regulaminu TGE S.A Drukuj +

Informujemy, że w dniu 9 czerwca Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany do Regulaminu TGE SA. Powodem wprowadzenia zmian w Regulaminie Towarowej Giełdy Energii SA jest wejście w życie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw oraz przekazanie rozliczeń transakcji giełdowych Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT). Ustawa zamieniająca ustawę o obrocie instrumentami finansowymi przede wszystkim dokonała zmiany definicji towaru giełdowego, przez co obrót instrumentami typu futures nie może być prowadzony na giełdzie towarowej.

Ponadto w Regulaminie wprowadzono nowe zapisy pozwalające na anulowanie transakcji, natomiast w zakresie członkostwa na Giełdzie wprowadzono dwuetapowy proces: najpierw podmiot staje się Członkiem TGE i IRGiT, a po uzyskania członkostwa w IRGiT zostaje dopuszczony do działania na konkretnym rynku. Dopiero po dopuszczeniu do działania na danym rynku, podmiot będzie mógł składać zlecenia.
Uległ zmianie również tytuł dokumentu było: Regulamin Towarowej Giełdy Energii S.A., jest: Regulamin obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

W związku ze zmianą Regulaminu zmianie uległy również następujące dokumenty:

 1. Warunki obrotu dla programu rocznych instrumentów terminowych na energię elektryczną.
 2. Warunki obrotu dla programu kwartalnych instrumentów terminowych na energię elektryczną
 3. Warunki obrotu dla programu miesięcznych instrumentów terminowych na energię elektryczną
 4. Warunki obrotu dla programu tygodniowych instrumentów terminowych na energię elektryczną
 5. Warunki obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną, tygodniowych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze.
 6. Warunki obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną, miesięcznych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze.
 7. Warunki obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną, kwartalnych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze.
 8. Warunki obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną, rocznych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze.
 9. Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego.
 10. Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Rynku Uprawnień do Emisji.
 11. Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego.
 12. Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla praw majątkowych do Świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wyprodukowania energii elektrycznej w wysokosprawnej Kogeneracji, które zastąpią dotychczasowe Warunki obrotu dla praw majątkowych do Świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wyprodukowania energii elektrycznej w wysokosprawnej Kogeneracji
 13. Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń obrotu dla praw majątkowych do Świadectw Pochodzenia dla energii wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii, które zastąpią dotychczasowe Warunki obrotu dla praw majątkowych do Świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wyprodukowania energii elektrycznej w OZE.


Zmienione dokumenty wchodzą w życie od dnia 21 czerwca i znajdują się na stronie www.tge.pl (http://www.tge.pl/pl/16/obowiazujace-dokumenty-tge)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies