Obniżenie opłaty transakcyjnej za usługę giełdową na Rynku Praw Majątkowych Drukuj +

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 100 ust. 2 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. ("Regulamin Giełdy"), w związku z powierzeniem Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. rozliczeń transakcji zawartych na giełdzie, postanawia obniżyć wysokość opłaty transakcyjnej z tytułu usługi giełdowej dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia dla energii wyprodukowanej w wysokosprawnej kogeneracji w innych źródłach, o których mowa w ustawie Prawo energetyczne, określonej w załączniku Opłaty giełdowe do Regulaminu Giełdy dla transakcji giełdowych zawieranych w okresie od dnia 23 czerwca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. w sposób następujący:

Dla Praw Majątkowych do Swiadectw Pochodzenia dla energii wyprodukowanej w wysokosprawnej kogeneracji w innych źródłach, o których mowa w ustawie Prawo energetyczne.

  • Usługa giełdowa dotycząca transakcji sesyjnych - zawieranych w systemie notowań jednolitych i notowań ciągłych - 0,12 PLN / 1 MWh
  • Usługa giełdowa dotycząca transakcj i pozasesyjnych rozliczanych przez Giełdę - 0,15 PLN / 1 MWh
  • Usługa giełdowa dotycząca transakcji pozasesyjnych nierozliczanych przez Giełdę -  0,15 PLN / 1 MWh

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies