Kabel stałoprądowy 600 MW, łączący Polskę i Szwecję (SwePol Link) zostanie otwarty dla wszystkich uczestników rynku energii już w listopadzie br. Drukuj +

Giełdy energii Nord Pool Spot (NPS) i Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) wspólnie poinformowały grupę Interesariuszy kabla SwePol Link, że zmiany techniczne do ich systemów, niezbędne dla wdrożenia „implicite action” powinny zostać zrealizowane do 15 listopada br.

Zaproponowany model „implicit auction” przed jego ostateczną implementacją będzie potrzebował, oprócz zmian w regulacjach wewnętrznych,  również zatwierdzenia ich przez  regulatorów rynku z Norwegii i Polski.

Jeżeli zmiany w regulacjach wewnętrznych giełd energii zostaną zatwierdzone przez organy regulacyjne i zostanie podpisane nowe porozumienie pomiędzy Interesariuszami kabla SwePol Link, optymalizacja wymiany trans-granicznej na kablu, oparta o dzienną kalkulację w ramach „implicit auction”, zostanie wprowadzona w drugiej połowie listopada br. Zdolności przesyłowe na kablu zostaną udostępnione wszystkim członkom TGE i NPS.

Nord Pool Spot AS (NPS) jest operatorem największego na świecie zorganizowanego rynku energii elektrycznej. NPS organizuje tzw. Rynek Dnia Następnego i Rynek Dnia Bieżącego na których przedmiotem obrotu jest energia elektryczna. Członkami NPS jest 330 firm z 20 krajów świata. Giełda ma swoje biura w Oslo, Helsinkach, Sztokholmie, Frederici (Dania) i  Londynie. NPS jest własnością skandynawskich Operatorów Systemów Przesyłowych. W 2009 roku giełda miała obrót w wysokości 287 TWh o wartości 10,8 mld Euro.

Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) powstała pod koniec 1999 roku. Działalność operacyjną rozpoczęła w dniu 30 czerwca 2000 roku, kiedy zawarte zostały pierwsze kontrakty na dostawę energii elektrycznej na tzw. Rynku Dnia Następnego. Obecnie TGE prowadzi następujące rynki: Rynek Dnia Następnego, Rynek Terminowy, Rynek Praw Majątkowych dla OZE i Kogeneracji. TGE prowadzi również Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE oraz w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych, a także Rynek Uprawnień do Emisji CO2.


Osoba do kontaktu:
Zbigniew Orkisz, Dyrektor Departamentu Rozwoju TGE S.A.
Tel.: 22 341 99 19, tel. kom.: 694 482 300, e-mail: Zbigniew.Orkisz@tge.pl

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies