Rynek biomasy na TGE S.A. - Kolejny krok do uregulowania rynku biomasy w Polsce Drukuj +

Towarowa Giełda Energii planuje uruchomić pod koniec roku 2010 rynek biomasy. Strategia rozwoju TGE na lata 2010-2020 obejmuje nie tylko dążenie do wzrostu płynności rynków energii elektrycznej, ale duży nacisk kładzie na stworzenie miejsca obrotu paliwami do produkcji tej energii, takimi jak biomasa, gaz, węgiel.

TGE utworzy Rynek Paliw Stałych, na którym biomasa będzie przedmiotem obrotu za pośrednictwem aukcji. Taka forma transakcji jest najbardziej optymalna dla tego typu surowca. Aukcje pozwalają na szczegółowy opis przedmiotu transakcji, istnieje możliwość uczestniczenia technologów przy składaniu zleceń, a informacje o aukcjach pojawiają się z dużym wyprzedzeniem. Strony transakcji wiedzą z kim zawarły umowę w celu dostarczenia towaru.

W ostatnim czasie możemy zaobserwować dynamiczny wzrost produkcji energii elektrycznej  w elektrowniach i elektrociepłowniach wykorzystujących technologię współspalania. W roku 2009 wyprodukowano 4 143 332 MWh, czyli o 51% więcej niż w r. 2008. Ponadto systematycznie rośnie również udział biomasy w produkcji energii elektrycznej z OZE. W roku 2008 wynosił on 42%, a w zeszłym roku już 49%

W Polsce rynek biomasy jest nieuporządkowany m.in. ze względu na to, że handel tym surowcem często wiąże się z dużym ryzykiem transakcyjnym. Przy dzisiejszych uwarunkowaniach gospodarczych istnieje pilna potrzeba jego uporządkowania. Stąd idea, by rynek biomasy stał się kolejnym produktem w obrocie Towarowej Giełdy Energii, jedynej w Polsce licencjonowanej platformy obrotu towarowego. Proces ten będzie wzmocniony równoległym powołaniem przez TGE Krajowej Izby Gospodarczej Ekoenergetyki – powiedział Dariusz Bliźniak, wiceprezes TGE SA.

Uczestnikiem rynku biomasy na TGE może zostać każdy podmiot zajmujący się produkcją biomasy stałej, surowców używanych do jej wytwarzania, spalaniem biomasy oraz pośrednictwem w handlu biomasą.

Wymogi Pakietu Klimatyczno-Energetycznego wprowadzonego przez Komisję Europejską może pomóc spełnić zwiększenie wykorzystania biomasy pochodzenia leśnego i rolniczego do produkcji paliw. Jest ona najbardziej efektywnym kosztowo środkiem zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Biomasa jest trzecim, co do wielkości na świecie, naturalnym źródłem energii. Warto ją wykorzystywać z wielu powodów. Przede wszystkim jej spalanie nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Ilość dwutlenku węgla emitowana do atmosfery podczas spalania biomasy równoważona jest ilością dwutlenku węgla pochłanianego przez rośliny, które odtwarzają biomasę w procesie fotosyntezy. Ogrzewanie biomasą również staje się opłacalne.

Zgodnie z definicją UE, biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich (Dyrektywa 2001/77/WE).

Dodatkowych informacji udziela:
Dariusz Bliźniak
Wiceprezes Zarządu TGE S.A.
Tel. +22 341 99 12
e-mail: dblizniak@tge.pl

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies