Anulowanie transakcji nr 1674-479 dla instrumentu terminowego PEAK5_M-09-10, zawartej na sesji w dniu 01 lipca 2010r. Drukuj +

Zgodnie z Regulaminem obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii SA i Szczegółowymi zasadami anulowania transakcji, Zarząd TGE S.A. podjął decyzję o anulowaniu transakcji nr 1674-479 dla instrumentu terminowego PEAK5_M-09-10, zawartej na sesji w dniu 01 lipca 2010r.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies