W sprawie obniżenia opłat giełdowych dla Członków Giełdy pełniących funkcję animatora rynku Drukuj +

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 100 ust. 3 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. ("Regulamin Giełdy"), postanawia  obniżyć opłaty giełdowe dla Członków Giełdy pełniących funkcję animatora rynku.

1. Stawki opłat giełdowych od Członków Giełdy pełniących funkcję animatora rynku mogą zostać obniżone przy uwzględnieniu:

  • poziomu zobowiązań Członka Giełdy wynikających z umowy o pełnienie funkcji animatora w zakresie:
    • minimalnej ilości towarów w zleceniu,
    • terminów odnawiania kwotowań po zawartych transakcjach,
    • maksymalnego spread'u (rozpiętości różnicy pomiędzy ceną kupna i sprzedaży) w składanych zleceniach; oraz

  • oceny wywiązywania się przez Członka Giełdy z wykonywanych obowiązków animatora rynku.


2. Stawki opłat giełdowych od Członków Giełdy pełniących funkcję animatora rynku są ustalane zgodnie z ust. 1 indywidualnie w umowie o pełnienie funkcji animatora.

Terminy oraz sposób płatności opłat giełdowych określa Regulamin Giełdy oraz Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies