Domy maklerskie na Towarowej Giełdzie Energii Drukuj +

Dzięki nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, która weszła w życie 9 sierpnia br. i zmianie ustawy o akcyzie, wszystkie domy maklerskie mogą zostać członkami Towarowej Giełdy Energii i reprezentować swoich klientów na Rynku Dnia Następnego (RDN) oraz Rynku Terminowym Towarowym (RTT). Pierwszymi członkami RDN i RTT są domy maklerskie BOŚ i NOBLE Securities.

Znowelizowana ustawa zwalnia domy maklerskie z posiadania koncesji na obrót energią na giełdzie towarowej. Zmieniono również zapis dotyczący systemu wywiązania się z obowiązku rozliczania tzw. kolorowych certyfikatów. Od wczoraj mogą to robić również sami odbiorcy (jeżeli kupują energię na giełdzie) albo mogą zlecić to domom maklerskim.

"To ukłon ustawodawcy w kierunku odbiorców końcowych. Nie muszą oni zajmować się procedurami związanymi z rozliczeniem praw majątkowych wynikających z posiadania tzw. kolorowych certyfikatów. Mogą zlecić to domom maklerskim. Znacznie ułatwia to dostęp do giełdowego rynku energii, bowiem podmiot korzystający z domu maklerskiego w składaniu zleceń i w rozliczeniach nie musi spełniać szeregu wymogów jakie nakłada na członka giełdy ustawa np. posiadać zezwolenia na prowadzenie rachunków i rejestrów towarów giełdowych" - powiedział Henryk Kaliś z Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

Do 9 sierpnia br. domy maklerskie mogły być jedynie członkiem TGE na Rynku Praw Majątkowych (RPM) do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE (PMOZE i POMOZE_A), będącego podstawą stworzonego w Polsce systemu wsparcia producentów z odnawialnych źródeł energii.

"Ostatnie zmiany na rynku energii w Polsce to krok milowy w tworzeniu wspólnego europejskiego rynku, do którego dostęp dzięki istnieniu giełdy uzyskają wszyscy zainteresowani. Przed nami wdrożenie mechanizmu market coupling w związku z połączeniem rynków energetycznych Polski i Szwecji" - powiedział Grzegorz Onichimowski, Prezes Towarowej Giełdy Energii.

W ustawie akcyzowej zmieniono również definicję nabywcy końcowego. Dodano istotny zapis wyłączający z tej grupy nie tylko giełdy towarowe, ale i izby rozliczeniowe i domy maklerskie. Dzięki temu zapisowi domy maklerskie kupując energię elektryczną na giełdzie towarowej w swoim imieniu na rzecz klienta, nie są obciążane akcyzą w wysokości 20 zł/MWh.

"Ustawa otwiera przed nami nowe możliwości. Już teraz obserwujemy duże zainteresowanie ze strony dużych odbiorców nie tylko z kraju, ale również z zagranicy, którzy czekali na możliwość udziału w naszym rynku energii" - powiedziała Iwona Ustach, wiceprezes DM Noble Securities.

Oprócz wspomnianych zmian, nowelizacja ustawy Prawo Energetyczne nakłada na wytwórców energii obowiązek sprzedaży co najmniej 15 proc. energii elektrycznej na konkurencyjnym rynku, czyli m.in. na giełdach towarowych lub poprzez internetowe platformy handlowe (z obowiązku tego wyłączony będzie m.in. prąd wytwarzany w skojarzeniu z ciepłem oraz pochodzący z odnawialnych źródeł energii).

Obrót energią elektryczną w lipcu br. na Rynku Dnia Następnego (RDN) i Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wyniósł 1 893 473 MWh. Lipiec, mimo okresu wakacyjnego, okazał się najlepszym miesiącem pod względem wolumenu od początku istnienia TGE na rynku energii elektrycznej w Polsce.

Rozwój Rynku Dnia Następnego nastawiony jest na integrację z sąsiadującymi rynkami Skandynawii, Czech, Słowacji i w przyszłości także Niemiec. Uczestnicy RDN uzyskają dostęp do transgranicznych mocy przesyłowych i źródeł energii. Już od listopada br. członkowie TGE i skandynawskiej giełdy Nord Pool Spot będą mogli handlować energią elektryczną dzięki połączeniu poprzez tzw. "kabel szwedzki" (600 MW) w oparciu o tzw. mechanizm "Market Coupling", poprzez Rynki Dnia Następnego na obu giełdach. W następnym roku podobny mechanizm będzie wdrożony na połączeniu z Czechami.

Kontrakty terminowe realizowane na Rynku Terminowym Towarowym pozwalają wyznaczyć cenę energii elektrycznej w dłuższym horyzoncie czasowym (na TGE do trzech lat do przodu), co stwarza istotne impulsy cenowe dla inwestorów, którzy planują budowę nowych mocy wytwórczych. Sprzedawcom energii i dużym odbiorcom pozwalają prognozować ceny i optymalizować swoje koszty sprzedaży/zakupu energii elektrycznej.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies