Aktualizacja poszczególnych warunków obrotu na Rynku Terminowy Towarowym Drukuj +

W związku ze zmianą przeprowadzoną przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. w dokumencie: „Szczegółowe zasady rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A.”, Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że zostały zmienione załączniki nr. 2 w następujących warunkach obrotu na Rynku Terminowym Towarowym:

  • Warunki obrotu dla programu tygodniowych instrumentów terminowych na energię elektryczną,
  • Warunki obrotu dla programu miesięcznych instrumentów terminowych na energię elektryczną,
  • Warunki obrotu dla programu kwartalnych instrumentów terminowych na energię elektryczną,
  • Warunki obrotu dla programu rocznych instrumentów terminowych na energię elektryczną,
  • Warunki obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną, tygodniowych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze.
  • Warunki obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną, miesięcznych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze.
  • Warunki obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną, kwartalnych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze.
  • Warunki obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną, rocznych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze.


Zaktualizowane dokumenty będą obowiązywać od 7 października 2010 roku. Dokumenty można pobrać ze strony internetowej TGE: www.tge.pl w zakładce O Giełdzie > Regulacje

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies