W sprawie okresowego obniżenia opłaty transakcyjnej za usługę giełdową na RDN i B, RPM, RUE oraz RTT Drukuj +

W dniu 30.11.2010 Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 100 ust. 2 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. ("Regulamin Giełdy"), postanawił obniżyć wysokość opłaty transakcyjnej z tytułu usługi giełdowej określonej w załączniku Opłaty giełdowe do Regulaminu Giełdy dla transakcji giełdowych zawieranych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Aktualne stawki opłat transakcyjnych znajdują sie w uchwale

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies