W sprawie okresowego zwolnienia z opłaty transakcyjnej za usługę giełdową na TGE Drukuj +

W dniu 30.11.2010 Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A.  postanawił zwolnić Członków Giełdy z wnoszenia opłat transakcyjnych z tytułu usługi giełdowej dla transakcji giełdowych zawieranych na TGE w dniach  11.12.2010 r., 12.12.2010 r., 18.12.2010 r.,19.12.2010 r., 25.12.2010 r., 26.12.2010 r.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies