Obrót energią elektryczną na TGE w trakcie 11 miesięcy 2010 roku wzrósł o 1.656,46% r/r Drukuj +

Obroty energią elektryczną na TGE w okresie od stycznia do listopada 2010 roku na Rynku Dnia Następnego wyniosły 6,355 TWh, a na Rynku Terminowym Towarowym – 54,181 TWh. Tak więc całkowity obrót energią elektryczną we wspomnianym wyżej okresie wyniósł 60,536 TWh (wzrost 1.656,46% r/r) – stanowi to 42,84 % produkcji energii elektrycznej Polsce w tym okresie.

obrotyTGEstyLis2010

Rynek Dnia Następnego (RDN)

W okresie 11 miesięcy 2010 roku łączny obrót na RDN wyniósł 6.355.057 MWh. W porównaniu do analogicznego okresu w roku 2009 był wyższy o 3.533.663 MWh (wzrost o 125,24 % r/r). Średni miesięczny wolumen we wspomnianym okresie wyniósł 577.732,45 MWh, przy odnotowanym minimum w czerwcu – 385.351 MWh i maksimum w październiku 1.011.046 MWh.

Cena średnia ważona wolumenem dla okresu 11 miesięcy 2010 roku wyniosła 195,23 PLN/MWh i była wyższa od ceny w analogicznym okresie roku ubiegłego o 22,14 PLN.

RDN w listopadzie 2010

Obrót energią elektryczną na Rynku Dnia Następnego w listopadzie 2010 roku wyniósł 966.050 MWh. Łączne obroty w listopadzie były niższe od obrotów w październiku o 4,45% (1.011.046 MWh w październiku 2010). W porównaniu do analogicznego okresu w roku 2009 obroty wzrosły o 268,29%.

Średnia cena ważona wolumenem w listopadzie 2010 roku wyniosła 202,93 PLN/MWh (wzrost m/m +0,44% / +0,88 PLN).

Rozwój RDN - najstarszego na giełdzie rynku nastawiony jest na integrację z sąsiadującymi z naszym rynkiem rynkami Skandynawii, Czech, Słowacji i w przyszłości także Niemiec. Już 15 grudnia br. członkowie TGE i skandynawskiej giełdy Nord Pool Spot będą mogli handlować energią elektryczną na trans-granicznym połączeniu stałoprądowym 600 MW - SwePol („kabel szwedzki”) w oparciu o tzw. mechanizm „Market Coupling”, poprzez Rynki Dnia Następnego na obu giełdach.

Rynek Terminowy Towarowy (RTT)

Obrót energią elektryczną na RTT (wraz z aukcjami energii) w okresie 11 miesięcy 2010 roku wyniósł 54.181.360 MWh, podczas gdy w analogicznym okresie w roku 2009 wyniósł 625.112 MWh. Wzrost obrotów na rynku terminowym TGE wykazuje znaczną dynamikę wzrostu – 8.567,46%. W porównaniu do innych platform obrotu, na których zawierane są transakcje terminowe z dostawą energii na terytorium Polski to właśnie rynek organizowany przez TGE ma największą płynność.

RTT w listopadzie 2010

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym (wraz z systemem aukcji) w listopadzie 2010 roku wyniósł 36.440.155 MWh. Łączne obroty w listopadzie był wyższy m/m o 378,41% (7.617.000 MWh w październiku 2010).

Miesięczne statystyki dla wybranych kontraktów notowanych na RTT w systemie notowań ciągłych w listopadzie 2010 r.

stystykiRTT_lis2010

Aukcje energii na TGE

Jedną z form notowań na tym rynku są aukcje energii elektrycznej. Od samego początku – pierwsza aukcja odbyła się 5 sierpnia br. – ta forma obrotu energią cieszy się dużym zainteresowaniem członków TGE i klientów domów maklerskich. Spotkały się również z pozytywną opinią sektora  (przejrzystość zasad, łatwy dostęp dla wszystkich uczestników, sygnał dla producentów energii o oczekiwaniach cenowych odbiorców).

Na przełomie sierpnia – listopada odbyło się już 38 aukcji (6 sprzedaży i 32 kupna) a na kolejnych 31 aukcji zostały już ustalone terminy. Wolumen zakontraktowanej energii wynosi 9.334.950 MWh.

Aukcje są jedną z form publicznego rynku energii elektrycznej. Dają wymierne korzyści obu stronom rynku. Wytwórcom energii, którzy od sierpnia 2010 r. są zobligowani do publicznej sprzedaży energii, pozwalają łatwo i szybko wywiązać się z wymogów publicznego rynku. Z kolei odbiorcy, dzięki aukcjom, mogą zoptymalizować proces poszukiwania najlepszych ofert sprzedaży energii.

Miesięczne statystyki dla wybranych kontraktów notowanych na RTT w systemie aukcji w listopadzie 2010 r.

stystykiAukcje_lis2010

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies