Zmiana Szczegółowych zasad obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Drukuj +

Informujemy, że w związku z uruchomieniem od 15 grudnia 2010 roku procesu Market Coupling na połączeniu stałoprądowym ze Szwecją (SwePol Link), zmianie ulega ustęp 1 § 15 "Szczegółowych zasad obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych", który otrzymuje brzmienie:
,,1 Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego, Rynku Praw Majątkowych oraz Rynku Terminowym Towarowym wartość netto faktury stanowi iloczyn wolumenu zawartych transakcji wyrażonego w MWh i stawki opłaty transakcyjnej. Wolumen transakcji zawieranych w ramach aukcji typu .Implicit" uwzględniany jest w wolumenie transakcji sesyjnych Rynku Dnia Następnego i Bieżącego".

Tekst jednolity Szczegółowych zasad znajduje się w zakładce Obowiązujące dokumenty, poniżej znajduje się link do uchwały wprowadzającej zmianę.

Link do uchwały>>

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies