Połączenie rynków energetycznych Polski i Szwecji stało się faktem Drukuj +

Dzięki wzrastającej dynamice obrotów na Towarowej Giełdzie Energii, polski rynek energii uzyskał wystarczającą płynność do udostępnienia stronom trzecim pierwszego połączenia transgranicznego poprzez mechanizm market coupling. Moc dostępna na połączeniu stałoprądowym 600 MW łączącym Polskę i Szwecję (SwePol Link) udostępniona zostanie członkom TGE i Nord Pool Spot.

Połączenie  zostało uruchomione w wyniku wielomiesięcznych przygotowań technicznych i podpisanego porozumienia pomiędzy zaangażowanymi interesariuszami: PSE Operator, Svenska Kraftnat, Towarową Giełdą Energii S.A., NordPool Spot oraz właścicielem połączenia spółką SwePol Link AB i SwePol Link (Poland).

Zdaniem Mikaela Lundina - Prezesa NordPool Spot, - "W związku z uruchomieniem market coupling osiągnięto full price coupling, która jest istotnym elementem w integracji polskiego i skandynawskiego rynku energii"- podsumował Lundin.

"W związku z dynamicznym zwiększaniem obrotów na TGE, giełdowy rynek energii w Polsce uzyskał wystarczającą płynność by poprzez mechanizm market coupling połączyć rynki polski i skandynawski - powiedział Grzegorz Onichimowski, Prezes Towarowej Giełdy Energii.

Zgodnie z zaakceptowaną przez Komisję Europejską tzw. "Mapą drogową wdrożenia market coupling w Unii Europejskiej", przed rokiem 2015 rynki energii elektrycznej wszystkich krajów członkowskich mają być połączone ze sobą poprzez mechanizm market coupling wdrożony przez krajowe giełdy energii.

Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) powstała pod koniec 1999 roku. Działalność operacyjną rozpoczęła w dniu 30 czerwca 2000 roku, kiedy zawarte zostały pierwsze kontrakty na dostawę energii elektrycznej na tzw. Rynku Dnia Następnego. Obecnie TGE prowadzi następujące rynki: Rynek Dnia Następnego, Rynek Terminowy, Rynek Praw Majątkowych dla OZE i Kogeneracji. TGE prowadzi również Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE oraz w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych, a także Rynek Uprawnie do Emisji CO2.

Nord Pool Spot AS (NPS) jest operatorem największego na świecie zorganizowanego rynku energii elektrycznej. NPS organizuje tzw. Rynek Dnia Następnego i Rynek Dnia Bieżącego na których przedmiotem obrotu jest energia elektryczna. Członkami NPS jest 330 firm z 20 krajów świata. Giełda ma swoje biura w Oslo, Helsinkach, Sztokholmie, Frederici (Dania)
i Londynie. NPS jest własnością skandynawskich Operatorów Systemów Przesyłowych.
W 2009 roku giełda miała obrót w wysokości 287 TWh o wartości 10,8 mld Euro.

Osoby do kontaktu:
TGE SA
Zbigniew Orkisz, Dyrektor Departamentu Rozwoju TGE S.A.
Tel.: 22 341 99 19, tel. kom.: 694 482 300, e-mail: Zbigniew.Orkisz@tge.pl

Nord Pool Spot
Hans Randen, director European integration, Nord Pool Spot
Phone +4792021326

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies