Anulowana transakcja nr 1854-1702 dla instrumentu PMOZE_A Drukuj +


Zgodnie z Regulaminem obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii SA i Szczegółowymi zasadami anulowania transakcji, na podstawie uchwały 288/50/10 Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. z dnia 21.12.2010 została anulowana transakcja nr 1854-1702 dla instrumentu PMOZE_A

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies