Komunikaty Operacyjne (KO)

Wolumen energii na dzień

Wyniki sesji

Informacje

23-07-14 Zmiana harmonogramu notowań na Towarowej Giełdzie Energii S.A. – większa płynność i transparentność rynków

 • Towarowa Giełda Energii S.A. planuje wprowadzić nowy harmonogram notowań na parkiecie energii elektrycznej. Zmiana, która wejdzie w życie 1 października br., dotyczy rezygnacji z pierwszego fixingu o godzinie 8.00 i skutkuje zmniejszeniem liczby fixingów z trzech do dwóch.
 • Decyzja TGE zapadła po szczegółowych konsultacjach z Towarzystwem Obrotu Energią oraz uczestnikami rynku i jest odpowiedzią na potrzeby branży energetycznej.
więcej

22-07-14 Komunikat ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 58/RTT-A/2014

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 30.07.2014 r. zostanie przeprowadzona aukcja sprzedaży nr 58/RTT-A/2014, której przedmiotem będzie gaz wysokometanowy.

 

więcej

22-07-14 Zmiany na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu

W dniu 10 lipca 2014 r. Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. postanowił o dokonaniu następujących zmian na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu:

 • rozpoczęcie obrotu na Rynku Dnia Bieżącego Gazu
 • wprowadzenie do obrotu giełdowego instrumentów typu Weekend na gaz
 • zatwierdzenie Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń dla Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu
więcej

18-07-14 Warsztaty GAZ-SYSTEM S.A. oraz Towarowej Giełdy Energii S.A. dla Uczestników Rynku Gazu

W dniu 16 lipca b.r. GAZ-SYSTEM S.A. oraz Towarowa Giełda Energii S.A. współorganizowali warsztaty dla Uczestników Rynku Gazu. W spotkaniu wzięło udział ponad 70 Uczestników Rynku Gazu, m. in. przedstawiciele operatorów systemowych, spółek obrotu oraz Urzędu Regulacji Energetyki.

więcej

17-07-14 Rynki energii elektrycznej i praw majątkowych - podsumowanie pierwszego półrocza 2014 r. na Towarowej Giełdzie Energii

 •  Łączny obrót energią elektryczną ze wszystkich transakcji w I półroczu 2014 r. wyniósł 85,040 TWh, co oznacza wzrost o 17,61 proc r/r.
 • Na rynku terminowym wolumen obrotów wyniósł 72,928 TWh - wzrost o 18,10 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza roku poprzedniego (61,75 TWh), natomiast na rynku spot 12,112 TWh, co oznacza wzrost o 14,71 proc. r/r (10,559 TWh).
 • W pierwszym półroczu 2014 r. wolumen obrotów prawami majątkowymi dla zielonych certyfikatów wyniósł 16,9 TWh i wzrósł o 59,41 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym (10,602 TWh).
więcej

16-07-14 Rynek gazu - podsumowanie pierwszego półrocza 2014 r. na Towarowej Giełdzie Energii

 • W pierwszym półroczu 2014 r. obroty na instrumentach z dostawą gazu wzrosły ponad jedenastokrotnie w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym.
 • Na rynku terminowym gazu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. wolumen obrotów wyniósł - 4 828 387 MWh, natomiast na rynku spot - 390 235 MWh.
 • Czerwcowy wolumen obrotu na całym rynku gazu oraz czerwcowy wolumen obrotu na rynku terminowym są najwyższymi miesięcznymi wolumenami obrotu na tych rynkach od ich uruchomienia.
więcej

15-07-14 Komunikat ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 57/RTT-A/2014

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 23.07.2014 r. zostanie przeprowadzona aukcja sprzedaży nr 57/RTT-A/2014, której przedmiotem będzie gaz wysokometanowy.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies