Komunikaty Operacyjne (KO)

Wolumen energii na dzień

Wyniki sesji

Informacje

17-12-14 Podsumowanie listopada 2014 r. na rynkach gazu Towarowej Giełdy Energii

 

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w listopadzie 2014 r. na rynkach gazu wyniósł 15 053 231 MWh. Oznacza to spadek o 37,25% w skali miesiąca oraz 24-krotny wzrost w skali roku.
  • Na rynku spot obroty paliwem osiągnęły wartość 1 584 951 MWh – wzrost o 12,91 proc. w skali m/m oraz 22-krotny wzrost w skali roku.
  • Na rynku terminowym w listopadzie br. odnotowano wolumen obrotu na poziomie 13 468 280 MWh. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty gazem na RTT wzrosły 24 razy, natomiast w odniesieniu do października br. zmniejszyły się o 40,37%.
więcej

17-12-14 Podsumowanie listopada 2014 r. na Towarowej Giełdzie Energii - rynki energii elektrycznej i praw majątkowych

 

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w listopadzie 2014 r. wyniósł 22 132 298 MWh, co oznacza wzrost o 24,03% w stosunku do ubiegłego roku.
  • Na rynku terminowym wolumen obrotu wyniósł 20 175 721 MWh – wzrost o 28,55 proc. w skali rok do roku.
  • Na Rynku Dnia Następnego obroty osiągnęły wartość 1 951 843 MWh – spadek o 8,88 proc. r/r. Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na RDN, wyniósł 219,08 PLN/MWh – wzrost w skali m/m o 24,29 PLN.
więcej

12-12-14 Florencka Szkoła Regulacji: Implementacja REMIT w Unii Europejskiej

5 grudnia br. we Florencji odbyła się doroczna konferencja poświęcona tematyce implementacji REMIT w Unii Europejskiej.

więcej

10-12-14 Komunikat ws. otwarcia aukcji kupna nr 82/RTT-A/2014

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 19.12.2014 r. zostanie przeprowadzona aukcja kupna nr 82/RTT-A/2014

więcej

10-12-14 Posiedzenie Komitetu Rynku Gazu na Towarowej Giełdzie Energii

W dniu 8 grudnia 2014 r. w siedzibie Towarowej Giełdy Energii odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Rynku Gazu. Komitet jest organem doradczym w zakresie rozwoju giełdowego obrotu gazem na TGE, a w jego pracach regularnie uczestniczy ponad 20 Członków- przedstawicieli Członków Giełdy, TGE oraz IRGiT.

więcej

01-12-14 Sposób oraz termin wniesienia opłaty rocznej za uczestnictwo na poszczególnych rynkach za rok 2015

Towarowa Giełda Energii S.A. (dalej także „TGE”) informuje, iż w związku ze zbliżającym się końcem roku 2014 Zarząd TGE określił sposób oraz termin wniesienia opłaty rocznej za uczestnictwo na poszczególnych rynkach za rok 2015.

więcej

21-11-14 Europex members approve a new Strategy for the Association

Brussels, 20 November 2014- During the General Assembly meeting in Krakow on the 30th of October, Europex’s members unanimously adopted a new high level Strategy for the European association of Energy Exchanges (“Europex”).

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies