Komunikaty Operacyjne (KO)

Wyniki sesji

Informacje

28-11-16 Paweł Ostrowski Prezesem Zarządu Towarowej Giełd Energii S.A.

 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarowej Giełdy Energii S.A. 28 listopada 2016 r. powołało Pawła Ostrowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.
 • Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zmiana w składzie Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A., polegająca na powołaniu Pawła Ostrowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, wejdzie w życie pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.
więcej

14-11-16 Zmiany w Zarządzie TGE

Rada Nadzorcza Towarowej Giełdy Energii SA oddelegowała w dniu 10 listopada 2016 r. Izabelę Olszewską – Członka Rady Nadzorczej TGE do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu TGE na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
Obecnie w Zarządzie TGE zasiadają - Izabela Olszewska, pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu oraz Maciej Piotrowski, Wiceprezes Zarządu.

więcej

10-11-16 W dniu 15 listopada br. zawieszony zostanie obrót na RUE

W dniu 15 listopada br. zawieszony zostanie obrót na RUE. Przyczyną zawieszenia jest komunikat Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami o przerwie technicznej w funkcjonowaniu Rejestru Unii.

więcej

09-11-16 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 7 listopada 2016 r. powołała w skład Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A. Panią Izabelę Olszewską.

więcej

07-11-16 Październik 2016 r. na TGE – znaczny wzrost obrotów na rynku gazu ziemnego

•  Wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł w październiku 11 988 501  MWh, przewyższając wynik z ubiegłego miesiąca o 1,9 proc.
•  Znaczny wzrost wolumenu w obrocie gazem ziemnym - łącznie na rynkach spot i terminowym wyniósł on 56,2 proc. m/m oraz 33 proc. r/r.
•  Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi na Rynku Praw Majątkowych i rynku Terminowym Towarowym wyniósł 2 747 725 MWh, spadając w stosunku do września br. o 17,7 proc.
•  Nowi członkowie na TGE - RWE Supply and Trading GmbH oraz Novum S.A.

więcej

24-10-16 Przypominamy o zmianie czasu z letniego na zimowy

Towarowa Giełda Energii S.A. przypomina o zmianie czasu z letniego na zimowy.

więcej

19-10-16 PCR Market Coupling Algorithm

2016/10/19 - Bucharest / Madrid / Oslo / Paris / Prague / Rome / Warsaw

A new release of Euphemia is scheduled to go-live for delivery day 20th October 2016.
Compared to the current E9.4 release, the differences are:

 • Explicit modelling of cumulative capacities
 • Intuitive flow based logging
  - Logging of intuitive bilateral exchanges;
  - Logging of shadow prices for dynamically generated intuitive FB constraints;
 • Miscellaneous
  - Various small improvements;
 • Market time units
  - Preparation for support of different market time units (15/30/60 minutes) for block orders and curves;
więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies