Komunikaty Operacyjne (KO)

Wyniki sesji

Informacje

07-07-16 Czerwiec i pierwsze półrocze 2016 r. na TGE – wzrosty cen na rynkach energii elektrycznej i gazu ziemnego

Energia elektryczna
Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w czerwcu 2016 r. wyniósł 12 127 362 MWh.
 Na Rynku Terminowym Towarowym w czerwcu br. wolumen obrotu wyniósł 9 858 320 MWh, co w porównaniu do 10 626 332 MWh w analogicznym okresie roku 2015 oznacza spadek
o 7,23 proc.
W czerwcu 2016 r. wolumen na rynku spot wyniósł 2 269 042 MWh, przewyższając wolumen zeszłoroczny z tego samego okresu o 31,09 proc.

więcej

06-07-16 Polenergia Obrót animatorem na TGE

•  Polenergia Obrót, jedna z najdynamiczniej rozwijających się spółek w sektorze obrotu energią elektryczną w Polsce, podpisała z Towarową Giełdą Energii umowę na pełnienie funkcji animatora rynku. Umowa obowiązuje od 1 lipca br.
•  Zadaniem Spółki jest utrzymywanie płynności poprzez stałe składanie zleceń kupna
i sprzedaży instrumentów notowanych na Rynku Towarów Giełdowych.
•  Polenergia Obrót, obok Enea Trading, PGNiG oraz Tauron Polska Energia jest czwartym animatorem na TGE.

więcej

04-07-16 Pierwsze transakcje OTC na rynku gazu ziemnego oferowanym przez platformę brokerską TGE

•  Na platformie brokerskiej Towarowej Giełdy Energii - InfoEngine - zrealizowano pierwsze transakcje w ramach     Rynku Dnia Bieżącego gazu ziemnego
•  Platforma InfoEngine pozwala na składanie ofert w wymiarze 24/7, przez 365 dni w roku
•  Start obrotów na InfoEngine oznacza dalszy rozwój rynku gazu w Polsce

więcej

01-07-16 Rozpoczęcie publikacji okresowych cen praw majątkowych

Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) rozpoczęła dziś publikację okresowych cen praw majątkowych, o których mowa w art. 47 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

więcej

30-06-16 Zmiana Regulaminu RŚP

Uprzejmie informujemy, że w Zarząd TGE podjął decyzję o zatwierdzeniu zmian w Regulaminie RŚP.
Modyfikacja Regulaminu związana jest z wejściem w życie 1 lipca 2016 r. rozdziału 4. Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz.478 z późn. zm.).

więcej

20-06-16 Nowe możliwości RRM TGE – raportowanie transakcji przesyłu gazu oraz danych dotyczących LNG

•    ACER (Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki) przyznała TGE dodatkowe uprawnienia w zakresie raportowania transakcji w obrocie hurtowym dotyczących przesyłu gazu ziemnego oraz danych podstawowych REMIT LNG.
•    Ponad 7 milionów zaraportowanych operacji giełdowych, 26 tysięcy raportów, niemal 300 podmiotów - uczestników oraz przeszło 950 użytkowników to bilans RRM TGE, która jako jedna z pierwszych w Europie uzyskała uprawnienia ACER do raportowania zgodnie w wymogami REMIT.

więcej

20-06-16 Statuetki TGE „Platynowe Megawaty 2015” wręczone podczas Forum Obrotu 2016

20 czerwca br. podczas IX edycji Forum Obrotu w Janowie Podlaskim, Towarowa Giełda Energii uhonorowała statuetkami najaktywniejsze spółki i maklerów działających na rynkach prowadzonych przez TGE.
Laureaci Platynowych Megawatów w kategorii Rynek energii elektrycznej:

•  TAURON Polska Energia S.A.- za największą aktywność na rynkach energii elektrycznej wśród przedsiębiorstw energetycznych w roku 2015
•   PGE Dom Maklerski S.A. - za największą aktywność na rynkach energii elektrycznej wśród domów maklerskich w roku 2015

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies