Komunikaty Operacyjne (KO)

Wolumen energii na dzień

Wyniki sesji

Informacje

27-04-15 Towarowa Giełda Energii w zarządzie stowarzyszenia Association of Futures Markets

Michał Tryuk, Wiceprezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. został wybrany na stanowisko członka zarządu organizacji Association of Futures Markets (AFM). Jest to organizacja zrzeszająca międzynarodowe giełdy oferujące finansowe instrumenty pochodne powiązane z towarami. TGE jest członkiem AFM od 2014 roku.

więcej

27-04-15 Zaproszenie do transmisji online 28 kwietnia 2015 r. - Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii UE.

W dniu 28 czerwca 2015 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii UE". Towarowa Giełda Energii została Partnerem Merytorycznym konferencji.

więcej

23-04-15 Towarowa Giełda Energii gospodarzem spotkania przedstawicieli giełd rynków finansowo-towarowych z całego świata

W dniach 23 – 24 kwietnia br. w Krakowie odbywa się międzynarodowa konferencja giełd rynków towarowo-finansowych 18th AFM Annual Conference. 

więcej

22-04-15 Zmiana Warunków obrotu dla kontraktów terminowych na energię elektryczną oraz gaz

Zmiany wchodzą w życie z dniem 30 kwietnia 2015 roku i są dostępne na stronie internetowej w zakładce Regulacje.

więcej

21-04-15 Najlepszy pierwszy kwartał na rynku energii elektrycznej i praw majątkowych w historii Towarowej Giełdy Energii

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym energii elektrycznej w pierwszym kwartale 2015 r. wyniósł 45 669 101 MWh (wzrost o 10,05 proc r/r), z czego na rynku spot - 7 086 063 MWh, natomiast na terminowym - 38 583 038 MWh. To najlepszy pierwszy kwartał w historii TGE.
  • W marcu br. całkowity wolumen obrotu na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej wyniósł 16 837 462  MWh  – wzrost o 16 proc. r/r.
  • Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych w pierwszym kwartale 2015 roku ukształtował się na poziomie 18 777 103 MWh, co stanowi wzrost w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku o 69,84% (11 055 954 MWh w pierwszym kwartale 2014 r.).
więcej

21-04-15 Podsumowanie pierwszego kwartału 2015 r. na rynku gazu Towarowej Giełdy Energii

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w pierwszym kwartale 2015 r. na rynku gazu wraz z aukcjami wyniósł 35 450 004 MWh – 34-krotny wzrost proc r/r, z czego na rynku spot - 2 817 946  MWh, natomiast na rynku terminowym - 32 632 058  MWh.
  • Całkowity wolumen obrotu ze wszystkich transakcji zawartych w marcu br. na rynku gazu wraz z aukcjami wyniósł 11 729 459 MWh. Oznacza to spadek o 5,32 proc. m/m.
  • Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym wraz z aukcjami w pierwszym kwartale 2015 roku wyniósł 32 632 058 MWh (z czego 57 600 MWh to wolumen z aukcji). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty gazem na RTT dla gazu ziemnego wzrosły 34-krotnie.
więcej

21-04-15 Porozumienie w sprawie połączenia LitPol Link kolejnym krokiem przybliżającym polsko-litewski handel energią

W dniu 20 kwietnia 2015 podpisane zostało porozumienie zmierzające do uzgodnienia wspólnych zasad obrotu energią dla LitPol Link, nowego połączenia międzysystemowego, którego uruchomienie planowane jest na koniec 2015 roku.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies