Komunikaty Operacyjne (KO)

Wolumen energii na dzień

Wyniki sesji

Informacje

03-03-15 Komunikaty ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 7/RTT-A/2015, 8/RTT-A/2015, 9/RTT-A/2015, 10/RTT-A/2015, 11/RTT-A/2015, 12/RTT-A/2015, 13/RTT-A/2015

W marcu 2015 r. zostaną przeprowadzone następujące aukcje sprzedaży:  nr 7/RTT-A/2015, 8/RTT-A/2015, 9/RTT-A/2015, 10/RTT-A/2015, 11/RTT-A/2015, 12/RTT-A/2015, 13/RTT-A/2015

więcej

25-02-15 15 lat Towarowej Giełdy Energii

 

  • 24 lutego br. Towarowa Giełda Energii świętowała piętnastolecie swojej działalności. Z tej okazji Spółka przyznała piętnaście statuetek Jubileuszowe Megawaty za wkład w liberalizację polskiego sektora energetycznego
  • Uroczystości obchodów Jubileuszu towarzyszył finał piątej edycji dorocznego konkursu „Platynowe Megawaty” dla najaktywniejszych w 2014 roku uczestników rynku energii elektrycznej i gazu
  • Podczas Gali wręczono również nagrodę Platynowy Megawat dla Dziennikarza Roku 2014 oraz wyróżnienia za najlepsze materiały prasowe o rynkach energii elektrycznej i gazu w 2014 r.

 

więcej

24-02-15 Nowy rynek w ofercie Grupy GPW

  • W ramach Grupy GPW w ciągu roku zostanie uruchomiony rynek finansowy na towary
  • Nowy rynek będzie prowadzony przez Towarową Giełdę Energii
  • W pierwszej kolejności do obrotu zostaną wprowadzone kontrakty futures na energię elektryczną
więcej

23-02-15 Komunikat w sprawie okresowego obniżenia opłat transakcyjnych na Rynku Uprawnień do Emisji

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. postanowił obniżyć w okresie od dnia 3 marca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. wysokość transakcyjnych opłat giełdowych na Rynku Uprawnień do Emisji.

więcej

10-02-15 TAURON Polska Energia animatorem na TGE

TAURON Polska Energia podpisał z Towarową Giełdą Energii umowę na pełnienie funkcji animatora w zakresie instrumentów na energię elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym. Celem współpracy jest zwiększenie płynności animowanych instrumentów oraz zintensyfikowanie współpracy pomiędzy TGE i TAURONEM, jedną z czołowych grup energetycznych w Polsce.

więcej

05-02-15 Kurs dla kandydatów na maklerów giełd towarowych

Towarowa Giełda Energii SA wraz ze Związkiem Maklerów i Doradców mają zaszczyt zaprosić na kolejną już edycję cieszącego się dużym zainteresowaniem kursu dla kandydatów na maklerów giełd towarowych, który odbędzie się w Warszawie w dniach 27 lutego– 01 marca 2015 r.

więcej

05-02-15 Towarowa Giełda Energii osiągnęła w 2014 r. rekordowe obroty na rynkach energii elektrycznej i gazu

Informacja prasowa

  • Całkowity wolumen transakcji zawartych w 2014 roku, na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii, wyniósł 186,80 TWh. Oznacza to wzrost o 5,8 proc. w stosunku do roku 2013 (176,55 TWh). Łączne obroty stanowią zatem aż 119,4 proc. produkcji energii w Polsce i 117,7 proc. krajowego zużycia.
  • Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym na rynkach spot i terminowym wyniósł 111,6 TWh, co odpowiada szacunkowo 10,17 mld m3 paliwa.
  • W 2014 r. wolumen obrotów prawami majątkowymi dla zielonych certyfikatów osiągnął poziom 32,11 TWh, wzrastając o 47,17 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym (21,820 TWh).
więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies