Market Messages (MM)

Trading session results

Information

13-04-17 Konferencja Naukowa pt. „20 lat ustawy – Prawo energetyczne"

12 kwietnia 2017 r. w Sali Pod Kopułą Ministerstwa Rozwoju w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „20 lat ustawy – Prawo energetyczne".
Towarowa Giełda Energii była Partnerem Konferencji. Spotkanie dało możliwość wymiany doświadczeń i poglądów związanych z energetyką i rolą, jaką ma do odegrania krajowy regulator w zrównoważonym rozwoju gospodarczym Polski.

more

04-04-17 Podsumowanie obrotów na rynkach TGE w marcu 2017 r.

•    Marcowe wolumeny obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym były na TGE niższe względem roku ubiegłego – o 27,8 proc. dla energii (przy wolumenie 7 738 675 MWh) oraz o 39,9 proc. dla gazu (7 347 094 MWh).
•    Miesięczny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej był w marcu najwyższy od dwóch lat i wyniósł 8 120 795 MWh (wzrost r/r o 21,2 proc.).

more

21-03-17 Transition from standard time to summer time

Due to the change from winter to summer time the Polish Power Exchange informs:

• on electricity markets with physical delivery time change will apply to instruments with delivery on 26-03-2017 and weekend 12-2017
• on gas markets with physical delivery time change will apply to instruments with delivery on 25-03-2017 (i.e. delivery from 6:00 a.m. on 25-03-2017 to 6:00 a.m. 26-03-2017) and weekend 12-2017

more

20-03-17 TGE announces 3rd edition of the “Platinum Megawatts” Competition for the media

•    The third edition of “Platinum Megawatts” Competition for the media takes off on 20 March. The competition is addressed to journalists concerned with the questions of competition on the electricity, natural gas and property rights markets.
•    The Honorary Patronage over the competition has been extended by the Minister of Energy and the President of the Energy Regulatory Office. The Competition Partners have been recruited from among institutions which play an instrumental role in shaping the Polish energy sector: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (Stratetic Partner), PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., GAZ-SYSTEM and Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

more

17-03-17 Okres promocyjny w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. w dniu 14 marca 2017r. podjął decyzję o przedłużeniu obowiązywania obniżonych stawek opłat w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia do dnia 31.12.2017.

more

17-03-17 Okres promocyjny w Rejestrze Świadectw Pochodzenia

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. w dniu 14 marca 2017r. podjął decyzję o przedłużeniu zwolnienia z opłat za wpis do Rejestru Świadectw Pochodzenia oraz  zwolnienia z opłat za wystawienie praw majątkowych.

more

17-03-17 Informacje na temat nowych białych certyfikatów

Uprzejmie informujemy, że informacje na temat białych certyfikatów wynikających z nowej ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku można znaleźć w poniższym załączniku:

more

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies