Komunikaty Operacyjne (KO)

Informacje

11-07-17 TGE przyjęła plan wspólnego pełnienia funkcji operatora łączenia rynków

•    Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek Towarowej Giełdy Energii zatwierdził w dniu 24 czerwca br. dokument dotyczący wspólnego pełnienia funkcji operatora łączenia rynków przez operatorów NEMO tzw. plan MCO (Market Coupling Operator).
•    Plan MCO jest efektem prac 16 giełd posiadających status Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO). Okres implementacji planu nie może przekroczyć 12 miesięcy.
•    Formalna akceptacja planu MCO odbyła się na poziomie krajowych organów regulacyjnych, które osiągnęły porozumienie odnośnie ostatecznego kształtu dokumentu. Zatwierdzony plan MCO spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu CACM.
•    Towarowa Giełda Energii posiada status NEMO od 2 grudnia 2015 r.

więcej

04-07-17 Czerwiec i pierwsze półrocze 2017 r. na TGE

•    Czerwcowe wolumeny obrotu gazem ziemnym były wyższe r/r zarówno na rynku terminowym – 8 410 503 MWh, co oznacza wzrost o 19,6 proc. - jak i na rynku spot – 945 754 MWh, wzrost o 24,5 proc.
•    Wolumeny obrotu energią elektryczną na TGE były w czerwcu niższe względem roku ubiegłego – o 30,7 proc. na rynku terminowym przy wolumenie 6 831 759 MWh oraz o 17,3 proc. na rynku spot - 1 876 401 MWh.

więcej

30-06-17 Powołanie Pawła Ostrowskiego na Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. nowej kadencji

29 czerwca 2017 r.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarowej Giełdy Energii S.A. powołało Pawła Ostrowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu nowej, wspólnej kadencji, rozpoczynającej się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

więcej

29-06-17 Przerwa techniczna RGP

Informujemy, że dzisiaj (29.06.2017) w godz. 16:00 – 18:00 nastąpi przerwa techniczna w dostępie do systemu Rejestr Gwarancji Pochodzenia. Za utrudnienia przepraszamy.

więcej

23-06-17 Zmiany w składzie Zarządu TGE

W czwartek, 22 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Towarowej Giełdy Energii S.A. oddelegowała Panią Dagmarę Gorzelana, Członka Rady Nadzorczej TGE, do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A., na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

więcej

21-06-17 III edycja Konkursu dla mediów – Platynowe Megawaty rozstrzygnięta

•    20 czerwca br. Towarowa Giełda Energii ogłosiła wyniki III edycji Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”.
•    Honorowy Patronat nad konkursem objęli Minister Energii oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Partnerami konkursu zostały instytucje posiadające realny wpływ na kształt polskiego sektora energetycznego: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - Partner Strategiczny, PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., GAZ-SYSTEM S.A. oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

więcej

13-06-17 Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej ws. VAT z dnia 09.06.2017

Uprzejmie informujemy, iż 13 czerwca 2017 r. Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) uzyskała kolejną interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 czerwca 2017 r.  – będącą odpowiedzią na wspólny wniosek TGE i grupy firm, uczestników rynku, potwierdzającą stanowisko TGE w kwestii prawidłowości opodatkowania VAT usług świadczonych przez TGE podstawową stawką VAT, w zakresie opłat giełdowych dotyczących transakcji zawieranych na Rynku Praw Majątkowych, Rynku Terminowym Towarowym TGE oraz opłaty z tytułu prowadzenia przez TGE Rejestru Świadectw Pochodzenia.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies