Komunikaty Operacyjne (KO)

Informacje

22-02-18 Zmiana w składzie Zarządu Towarowej Giełdy Energii

•    21 lutego 2018 r.  Rada Nadzorcza Towarowej Giełdy Energii S.A. powołała Piotra Listwonia na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.
•    Zmiana w składzie Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A., polegająca na powołaniu Piotra Listwonia na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki, wejdzie w życie pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

więcej

05-02-18 Podsumowanie stycznia 2018 r. na TGE

Trzykrotny wzrost wolumenu obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej w stosunku do roku ubiegłego
•    Na Rynku Terminowym Towarowym wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł w styczniu 8 333 398 MWh, co oznacza wzrost o 66,8 proc. w stosunku do stycznia roku ubiegłego.
•    Wolumen obrotu na Rynku Dnia Bieżącego gazu wyniósł w styczniu 749 968 MWh, co oznacza wzrost o 26,2 proc. r/r.
•    Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 49 174 toe, co oznacza ponad trzykrotny wzrost r/r

więcej

24-01-18 Przerwa techniczna RGP

Informujemy, że w dniu dzisiejszym (24.01.2018) w godz. 14:00 – 15:00 nastąpi przerwa techniczna w dostępie do systemu Rejestr Gwarancji Pochodzenia.
Za utrudnienia przepraszamy.

więcej

05-01-18 Rok 2017 najlepszym rokiem w historii obrotu gazem ziemnym na TGE

Podsumowanie roku 2017 na rynkach energii elektrycznej, gazu ziemnego i praw majątkowych TGE

•    Wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w 2017 roku 138 656 413 MWh, co stanowi najlepszy wynik roczny w historii Towarowej Giełdy Energii. Przesądził o tym rekordowy wolumen na rynku terminowym, w wysokości 114 664 140 MWh.
•    Rekord odnotowano również na Rynku Praw Majątkowych, gdzie roczny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 399 863 toe, wzrastając o 27 proc. w skali roku.

więcej

21-12-17 Zgoda KNF na objęcie przez Piotra Zawistowskiego stanowiska Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii

  • Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 19 grudnia br. jednogłośnie udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Towarowej Giełdy Energii, polegającej na powołaniu w skład Zarządu Piotra Zawistowskiego i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu.
  • Decyzja KNF o zgodzie na powołanie w skład Zarządu Piotra Zawistowskiego i powierzeniu funkcji Prezesa Zarządu stała się prawomocna 21 grudnia br.
więcej

20-12-17 5 lat giełdowego rynku gazu

•    20 grudnia 2017 r. Towarowa Giełda Energii obchodzi jubileusz 5-lecia giełdowego rynku gazu.
•    Wolumen obrotu na rynkach spot oraz rynku terminowym towarowym w latach 2012-2017 osiągnął poziom 469,8 TWh.
•    Na giełdowym rynku gazu działa obecnie 111 podmiotów.

20 grudnia 2017 r. Towarowa Giełda Energii obchodzi jubileusz 5-lecia giełdowego rynku gazu. Działająca od 5 lat giełda gazu jest świadectwem wyraźnego postępu transformacji rynku gazu w Polsce.

więcej

19-12-17 Przerwa techniczna RGP

Informujemy, że w dniu 19.12.2017 (wtorek) w godz. 14:00 – 15:00 nastąpi przerwa techniczna w dostępie do systemu Rejestr Gwarancji Pochodzenia.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies